Bitcoin – kryptowaluta wymyślona przez nieznaną osobę (bądź grupę ludzi) o pseudonimie Satoshi Nakamoto i wydany w 2009 roku jako oprogramowanie open source

Contents

Bitcoin Crypto WiKi
Bitcoin – kryptowaluta wymyślona przez nieznaną osobę...

Bitcoin – kryptowaluta wymyślona przez nieznaną osobę (bądź grupę ludzi) o pseudonimie Satoshi Nakamoto i wydany w 2009 roku jako oprogramowanie open source. Jest to pierwsza zdecentralizowana waluta cyfrowa, ponieważ system działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Sieć działa w trybie peer-to-peer, a transakcje odbywają się między użytkownikami bezpośrednio, bez pośrednika. Transakcje te są weryfikowane przez węzły sieci za pomocą kryptografii i zapisywane w publicznej księdze rozproszonej zwanej blockchain.

Bitcoiny są tworzone w nagrodę za proces kopania (mining) zwany górnictwem. Mogą one być wymieniane na inne waluty, produkty lub usługi. Od lutego 2015 r. Ponad 100 000 firm akceptuje bitcoiny. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Cambridge szacuje, że w 2017 r. liczba unikalnych użytkowników korzystających z portfeli kryptowalutowych wynosi od 2,9 do 5,8 mln, z czego większość posiada bitcoiny.

Projekt

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Blockchain.

Blockchain to zdecentralizowana i rozproszona otwarta baza danych typu open source w oparta na sieci peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do przesyłania pojedynczych transakcji lub płatności zaszyfrowanych przez algorytmy kryptograficzne.

Opłaty transakcyjne (fee)

Transakcje mogą być bezpłatne, ale w celu nadania priorytetu transakcji, opłata może być uiszczona na rzecz innych węzłów. Ponieważ węzły nie są zobowiązane do zawierania transakcji w blokach, które generują, osoby wysyłające przelewy za pośrednictwem bitcoinów mogą dobrowolnie uiścić opłatę transakcyjną. Przyspiesza to transakcję i stanowi zachętę dla użytkowników do uruchamiania oprogramowania generującego, ponieważ stopień trudności „wydobycia” wzrasta, a nagrody za blok z czasem maleją. W wersji 0.3.23 oficjalnego klienta Bitcoin minimalna opłata transakcyjna dla transakcji o niskim priorytecie wynosi 0.0001 BTC.

Wydobycie, Kopanie, Mining

Kopanie kryptowalut to usługa polegająca na rejestrowaniu danych dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera. Górnicy zachowują spójność, kompletność i niezmienność poprzez wielokrotne weryfikowanie i gromadzenie nowo emitowanych transakcji w nową grupę transakcji zwanych blokiem. Każdy blok zawiera hasz kryptograficzny poprzedniego bloku, wykorzystujący algorytm mieszający SHA-256, który łączy go z poprzednim blokiem, nadając w ten sposób nazwę blockchain.

Portfel

W portfelu kryptowalutowym przechowuje się klucze publiczne i prywatne, które mogą być używane do przyjmowania lub wydawania kryptowalut. Portfel może zawierać wiele par kluczy publicznych i prywatnych.