Blockchain lub łańcuch bloków – zdecentralizowana i rozproszona otwarta baza danych typu open source w oparta na sieci peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do przesyłania pojedynczych transakcji lub płatności zaszyfrowanych przez algorytmy kryptograficzne.

Contents

Blockchain Crypto WiKi
Blockchain lub łańcuch bloków – zdecentralizowana i rozproszona otwarta baza danych...

W rzeczywistości łańcuch blokowy jest specyficznym zdecentralizowanym i rozproszonym rejestrem transakcji, czyli zdecentralizowaną platformą transakcyjną w ramach infrastruktury sieci rozproszonej. Blockchain jest jawnym i przejrzystym rejestrem, do którego każdy ma dostęp.

Blockchain lub łańcuch bloków – zdecentralizowana i rozproszona otwarta baza danych typu open source w oparta na sieci peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do przesyłania pojedynczych transakcji lub płatności zaszyfrowanych przez algorytmy kryptograficzne. W rzeczywistości łańcuch blokowy jest specyficznym zdecentralizowanym i rozproszonym rejestrem transakcji, czyli zdecentralizowaną platformą transakcyjną w ramach infrastruktury sieci rozproszonej. Blockchain jest jawnym i przejrzystym rejestrem, do którego każdy ma dostęp.

Bloki

Każdy blok danych zawiera określoną liczbę rekordów z transakcji. Wielkość bloku zależy od konkretnego wdrożenia. Przykładowo, wielkość bloku bitcoin może wynosić maksymalnie do 1 MB, co wynika bezpośrednio ze specyfikacji protokołu bitcoin.

Zastosowania

Technologia blockchain ma wiele potencjalnych i różnorodnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Pierwszym z zastosowań blockchaina są kryptowaluty. Na systemie blokchain opierate są m.in. protokoły: bitcoin, ethereum. Pierwszym zastosowaniem technologii blockchain było w 2009 roku wprowadzenie na rynek kryptowaluty bitcoin.