Kapitalizacja rynkowa (market cap) jest wartością rynkową w momencie emisji danej kryptowaluty, równą cenie monety pomnożonej przez liczbę wyemitowanych coinów.

Contents

Kapitalizacja rynku (market cap) Crypto WiKi
Kapitalizacja rynkowa (market cap) jest wartością rynkową w momencie emisji danej kryptowaluty

Kapitalizacja rynkowa (market cap) jest wartością rynkową w momencie emisji danej kryptowaluty, równą cenie monety pomnożonej przez liczbę wyemitowanych coinów. W związku ze sprzedażą i kupnem na giełdach, kapitalizacja może być wykorzystywana jako wskaźnik wartości danej kryptowaluty i jest czynnikiem decydującym w niektórych formach wyceny.

Kalkulacja

Market cap określany jest wzorem MC = N × P, gdzie MC jest kapitalizacją rynkową, N jest liczbą wyemitowanych monet, a P jest aktualną ceną danej kryptowaluty.